Je merkt wel aan de berichtgeving van de afgelopen maanden dat het bewustzijn rond digitale detox, smartphone verslaving en hoogsensitiviteit fel aan het groeien is. Regelmatig kom je artikels hierrond tegen in de kranten en media. De initiatieven beginnen dan ook naar boven te borrelen. Er is al een school die zich focust op kinderen die gevoelig zijn voor prikkels. En een crèche  die een prikkelarme omgeving is. Allemaal super goede initiatieven .

Ook zijn er campagnes  en events die georganiseerd worden. De volgende is er al eentje die begin september georganiseerd is. Maar het toont het groeiend bewustzijn van de bevolking. En dit is inclusief, of vooral onze jeugd en kinderen. Als een kind tegen volwassenen zegt, “Papa, je kijkt alleen maar naar je gsm. Jullie kijken alleen maar naar je gsm. STOP ERMEE”. Dan is het al erg ver gekomen.

Dit geeft trouwens ook een hint dat het zwaartepunt van de epidemi van smartphoneverslaving  ligt bij de twintigers, dertigers, veertigers en vijftigers. En dat er een groep kinderen en tieners aan het ontstaan is die dat niet meer willen/nooit gekend hebben/ immuun tegen zijn. Dat is een zeer hoopvolle evolutie. De jongen in kwestie had een mars georganiseerd in Hamburg en er de toelating voor gekregen van de stad. Hij hoopte dat er 200 kinderen zouden opdagen. Volgens zijn facebook event zijn er 70 geweest en 400+ geïnteresseerd . Maar we weten allemaal hoe onbetrouwbaar facebook is op dat vlak. 

Een andere campagne is die van de organisatie ‘Te Gek!?’. Zij zijn een organisatie die psychische problemen van jongeren onder de aandacht brengt. Een van de lopende campagnes is ‘Hoogsensitiviteit (h)erkend?’Ipv de uitleg die ik geef , Laat ik ze zelf beter aan het woord.

“Te Gek!?, VVGG en HSP Vlaanderen willen met de campagne ‘Hoogsensitiviteit, (h)erkend?’ een licht werpen op de precieze betekenis van hoogsensitiviteit. Hebben hoogsensitieve mensen lange tenen? Stellen ze zich aan? Maken ze van een mug een olifant? Of zit er meer achter?”
“Hoogsensitiviteit kan immers een risicofactor zijn voor stress gerelateerde aandoeningen zoals depressie, burn-out, CVS en fibromyalgie bij volwassenen. Bij kinderen kan het leiden tot leer-, gedrags- en sociale problemen. Die problemen kunnen echter voorkomen worden wanneer zowel hoogsensitieve personen als hun omgeving met hoogsensitiviteit leren omgaan.”

Nog een initiatief dat zich terug rond digital detox centreert is HiBrain. Een Belgische  neuropsychologe  heeft een webapplicatie ontwikkeld die overvloedig smartphone gebruik  moet tegengaan. De app heet Hi.brain en word  in januari voor het brede publiek gelanceerd.

Het zijn in essentie een aantal online trainingen die erop gericht zijn om ons brein ‘veerkrachtiger’ te maken. Het reikt ook methoden aan om verstandiger met je smartphone om te gaan. Het is gebaseerd  op de notie dat je creativiteit en recuperatie het hoogst is als je brein in down-time modus is. Met andere woorden , wanneer je niets intensief of gefocust doet. Oftewel, wanneer je dagdroomt.

Hi.brain daagt je uit om je schermtijd bij te houden en op gezette tijden pauze te nemen. Dit heet de Pomodoro methode. Wie meer info over deze methode zoekt kan op Wikipedia terecht.
Velen kennen de meme wel : ‘if the brain was an app, perhaps people would use it’.
Dit is in dit geval wel erg van toepassing. Als je je brain maar juist gebruikt.

 Een ander zeer belangrijk event dat deze week loopt is de EMF Health Summit 2018.
Georganiseerd door een collega in dit wereldje, Lloyd Burrell van Electricsense.com. Hij heeft tientallen van de meest gerenommeerde  experts ter wereld verzameld rond alles wat met Electromagnetische frequentie (EMF) straling te maken heeft. Zij geven in gerichte interviews een schatkist aan kennis weg via allerlei invalshoeken. Als je spreekt van een holistische aanpak van het fenomeen is deze Summit niet te kloppen. Alle lectures in deze summit zijn gratis van 9 december tot 15 december voor ingeschrevenen. Al mis je nu de eerste dagen, ikzelf ben hem ook aan het volgen en kan je dus een samenvatting op aanvraag geven. Ik wou dit event eerder aankondigen maar door oponthoud was het een paar dagen uitgesteld. Voor wie wilt, schrijf je NU in.