De afgelopen 3 maanden waren bijzonder voor mij. Ik heb een grote omslag gemaakt. En om te begrijpen hoe ik tot deze eerste blogpost ben gekomen. Zal ik de afgelegde weg even samenvatten.

Ik was al langer op zoek om de uitgebreide kennis van 12 jaar IT professional op een betere en nuttige manier te gebruiken. IT informatica is op 15 jaar tijd van enkel computers naar een wereld op zich geëvolueerd.  We leven in een enorm technologische wereld. En dit alles staat eigenlijk op het punt om nog explosief uit te breiden.

We worden nu geleefd door electronica, gadget verslaving is nu een woord. Ik was zoekende om mensen echt te helpen in plaats van computers te “fixen”. In dit verhaal zijn er 2 gebeurtenissen die een cruciale rol gespeeld hebben. Begin juli had een vriendin bekend gemaakt dat ze haar coaching praktijk ging omgooien naar een Digital Assistant. Kleine zelfstandigen helpen in digitale marketing.

Oke, dat was een flinke ommezwaai voor haar en het leek mij vreemd dat ze deze weg koos. Maar goed, zij is zeer zelfbewust van zichzelf en ik was mee in het verhaal. Kort daarna melde mijn beste makker dat hij op sport stage vertrok. En dat weekend zou hij niet bereikbaar zijn. Hij noemde het een Digitale Detox.

In mijn hoofd gaf dat kwasi onmiddelijk kortsluiting. BOEM! Dat weekend ontvouwde zich een beeld van digitale detox. Waarbij dat alle puzelstukjes opeens in elkaar vielen. Het was het startschot van een hele reeks explosies in mijn bewustzijn waarbij het ene punt na het andere met elkaar werd verbonden. Punt, na punt, na punt.

De eerste weken bleef het digitaal detox concept zich ontwikkelen en uitbreiden. En het duurde dan ook niet lang vooraleer andere onderzoeksvelden zich openden. Het was niet alleen het gebruik van technologie in onze westerse maatschappij. Die een probleem vormde. Maar ook de technologie zelf, de manier van toepassen en meer.

Van digital detox ging het naar gezondheids effecten van wifi en gsm. Dat breidde zich uit naar electrosensitiviteit en nog groter naar electrostress. Van daaruit konden linken gemaakt worden met problematiek rond ADHD(& ADD) en hoogsensitiviteit. En verder naar de woon en werk omgeving en de algemene stress problematiek.

Na anderhalve maand opzoeken, leren en kennis opdoen. Was er een concept uitgehamerd. Er begon zich een duidelijk actieplan uit te kristaliseren. Een naam op dit alles plakken was uitdagend. Er zijn namelijk veel namen die hiervoor gebruikt kunnen worden. Er zijn veel petjes die gedragen kunnen worden. Diegene die het meeste resoneerde in mijn gevoel was holistisch technologie consultant en natural energetische coach. Die gaf mij het gevoel het meest te beantwoorden aan mijn holistische visie. die waarbij de huidige technologie op lichamelijk, mentaal en spiritueel vlak schadelijk is. En waarbij je technieken kunt toepassen om deze schadelijkheid te neutraliseren.

De afgelopen maand heb ik dit concept vertaalt in een website. En heb ik alle gevonde informatie gestructureerd om doelgericht mensen te kunnen helpen. Nu zijn we aanbeland bij het schrijven van deze blog.

Hier kan ik naar believen mijn ei kwijt en kunnen jullie mij volgen op de rest van deze mooie tocht. Want hoewel er al een hele weg is afgelegt. Voel ik dat ik nog maar aan het begin sta van dit avontuur. Gaandeweg zal ik mij als persoon en als adviseur steeds verder ontwikkelen. Ik wil jullie helpen met balanceren van mind, body, spirit & heart.

Kom je mee?